โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Wedding in Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
"ให้เช่าสถานที่จัดงานแต่งงาน บริการตกแต่งสถานที่ตามรูปแบบงาน (Theme) ที่ต้องการ พร้อมอาหารเครื่องดื่ม ด้วยทีมงานมือาชีพ"
"ให้บริการสถานที่ถ่ายรูปฟรี"