โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Roomrate & Reservation on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
Tel. 034-653369-70
 View  Room Type  Sunday - Thursday  Friday - Saturday
 (Long Weekend)
 
 River View S Superior Room
 River View S
 1,500 Bath
 1,200 Bath
 1,800 Bath  Reservation
 1,500 Bath
 
 
 Garden View F Superior Room
 Garden View F
 1,500 Bath
 1,200 Bath
 1,700 Bath  Reservation
 1,500 Bath
 
 
 Garden View P  1,200 Bath  1,500 Bath  Reservation  
 
 Bungalow A  1,500 Bath  1,800 Bath  Reservation  
 
 Bungalow B  1,200 Bath  1,500 Bath  Reservation  
 
 Bungalow C  1,200 Bath  1,500 Bath  Reservation  
 
 Bungalow D ( 4 paxs )  2,500 Bath  2,500 Bath  Reservation  
 
 Bungalow Peekmai  1,200 Bath  1,500 Bath  Reservation  
 
 Raft Room (Floating House 2 paxs) Saichon
 Raft Room (Floating House 2 paxs) Vip
 1,500 Bath
 1,800 Bath
 1,800 Bath  Reservation
 2,000 Bath
 
 
 Rafting Discotex  - Bath  - Bath         Reservation  
 
   Extra Bed  400 Bath  400 Bath     Reservation  
 
 Reservation  
First Name : 
  *
Last Name : 
  *
Address : 
  *
City : 
 
Province/State : 
 
Telephone : 
  *
Fax : 
 
Country : 
 
Nationality : 
 
Email : 
  *    
 Reservation Room Type
Room Type : 
  *
Bed Type : 
 
   Room Rate    
Number of Room : 
 
Arrival Date : 
      *    
Dept. Date : 
      *    
Adult : 
  *
Child 4-12 yrs. : 
  *
1 Extra Bed : 
     
Note :