โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Place in Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
เดือนฉายรีสอร์ท มีพื้นที่กว้างขวางติดริมแม่น้ำแควใหญ่ เหมาะแก่การจัดกิจกรรม นันทนาการด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม walkrally, อบรมสัมนา,
พิธีแต่งงาน