โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Patlong on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
เดือนฉายรีสอร์ทกาญจนบุรี บริการท่านด้วยแพเธคคาราโอเกะขนาดใหญ่ ได้มาตรฐาน รองรับได้หลังละ 100 - 120 ท่าน
ในกรณีคณะใหญ่สามารถนำแพมาต่อพ่วงกัน เพื่อรองรับคณะของท่านได้ทั้งหมดแพเธคคาราโอเกะของเดือนฉายรีสอร์ท
มีขนาดใหญ่ สามารถจัดอาหารมื้อเที่ยง มื้อเย็น บนแพได้ล่องแพชมบรรยากาศของแม่น้ำแควใหญ่ ชมสะพานข้ามแม่น้ำ
แคว อย่างใกล้ชิดเพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะหรือสนุกสนานกับดิสโก้เธคบนแพและพักผ่อนในรีสอร์ทแสนสบายกับ
เดือนฉายรีสอร์ทกาญจนบุรี
Tel. 034 - 653369 - 70, 081-7360044  ติดต่อเรา