โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Package Tour on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
ไหว้พระขอพรสุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองกาญจน์
วันแรก กาญจนบุรี – สุสานทหารสัมพันธมิตร – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ล่องแพเธคคาราโอเกะ
07.00 น. เริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
10.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรีพบกับทีมงานของเดือนฉายรีสอร์ท รอต้นรับท่าน ณ จุดนัดพบ
พาท่านท่องเที่ยว วัดคั้นถ่อตื้อ หรือวัดญวนของคนเมืองกาญจน์ สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นวัดญวนแห่งที่ 2 ของ ประเทศไทย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร ที่สร้างเลียนแบบ หอเทียนฟ้าจากประเทศจีน ฝากดวงและขอพรจากองค์เทพเจ้าต่างๆ ไหว้พระแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคลรับสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตเดินทางสู่สุสานทหารสัมพันธมิตร ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม เพื่อระลึกถึงเหล่าเชลยศึกที่มาสร้างทางรถไฟ สายมรณะ เก็บข้อความประทับใจที่มอบให้เหล่าทหารกล้า
เดินทางต่อสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควพาท่านเที่ยวชมสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เดินเลือกซื้ออัญมณีเครื่องประดับที่ตลาดพลอย พบร้านค้ามากมายหลายสิบร้านให้เลือกซื้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นพาท่านไปวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วัดจีนที่สวยงามและมีองค์เทพเจ้าของจีนมากมายเหมือนได้ไปไหว้ที่ฮ่องกง
1 ศาลาหลัก เข้าสักการะองค์พระประธานซำป่อฮุกโจ้ พระอวโลกิเตศวร (พระแม่กวนอิม) พระกษิติครรภ์โพธิ์สัตว์ (เรียงตามลำดับ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต) เทพเซียนต่างๆและ 18 อรหันต์ ที่แกะสลักด้วยไม้จากจีน
2 ไหว้พระแม่กวนอิมพันมือใครต้องการอธิษฐาน ขอพร มาที่นี่มีครบทุกปาง เช่น มาขอลูกก็มาไหว้กวนอิมอุ้มเด็ก ถ้ามีลูกแล้วลูกดื้อไหว้กวนอิมจูงเด็ก
3 สะเดาะเคราะห์ฝากดวงแก้ปีชงกับเทพยดา 60 ราศี ครบถ้วนไม่ต้องไปไหว้ไกลถึงฮ่องกง ใครเกิด พ.ศ.อะไรเทียบตาราง แบ่งเป็น 60 ราศี หนึ่งปีมี 5 รอบ เช่น ฉลูปี พ.ศ.นี้ตรงกับธาตุทอง อีก 12 ปีต่อไปจะตรงกับธาตุไฟ เป็นต้น สามารถดูได้ ตามรอบอายุของแต่ละท่าน สามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แล้วแต่ความตั้งใจของท่าน เทพทั้ง 60 องค์ครบทุกปีเกิดและทุกราศีมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกง
4 ไหว้เทพไฉ่ซิงเอี๊ยที่ศาลาไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าโชคลาภ) แกะสลักจากไม้ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (กว่าที่เล่งเน่ยยี่) โดยรอบมี พระพิฆเนศ และแม่รัศมี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภ แก่ตนเองและครอบครัว
5 กราบไหว้เทพเจ้าไต่ฮงกง ผู้เป็นเลิศในการโปรดดวงวิญญาณ และเชิญบริจาคโลงศพผู้ยากไร้ สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
15.30 น. ออกเดินทางสู่กลับกาญจนบุรี
16.00 น. ถึงโรงแรมที่พักริมแม่น้ำแควใหญ่ เดือนฉายรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำสระว่ายน้ำ ตกปลา สังสรรค์
17.30 น. พบกันที่แพเธคของรีสอร์ท ล่องแพเธคคาราโอเกะ รับประทานอาหารอร่อยๆบนแพ สนุกกับดิสโก้เธคมันส์ๆ (อาหารพร้อมมิ๊กเซอร์โค้ก โซดา น้ำ น้ำแข็ง)
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 กาญจนบุรี – โรงถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสดเด็จพระนเรศวร – หลวงพ่อโต วัดถ้ำเสือ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. เช็คเอาท์ออกเดินทาง
09.00 น. พาท่านสู่วัดลาดหญ้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อลำไย เกจิอาจารย์ชื่อดังของกาญจนบุรี สักการะร่างหลวงพ่อในโลงทอง
09.30 น. เหมาะสมแก่เวลา พาท่านเที่ยวชมโรงถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมฉากถ่ายทำอันสวยงาม
บนเนื้อที่กว่า 1500 ไร่ ถ่ายรูปในฉากตระการตา เสมือนท่านได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาท่านเที่ยววัดถ้ำเสือ นั่งรถกระเช้าขึ้นไปสักการะขอพรจากหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางชินประทานพร และสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนเจดี 7 ชั้น เลือกซื้อของที่ระลึกและดูดวงกับหมอดูหลังมือ ที่ไกด์สาวๆบอกว่าแม่น
แวะซื้อของฝากจากร้านชื่อดัง ซื้อขนมเมืองกาญจน์แสนอร่อยฝากคนทางบ้านจากนั้น
ส่งท่านเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,100 บาท ( 40-50 ท่าน )
อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,500 บาท ( 20-30 ท่าน )

อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าอาหารตามรายการ
ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน, ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง,
ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท, ค่าเข้าอุทยาน, ค่าเข้าชมสถานที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
รถบัสVIP 2 ชั้น 1 คัน บริการไป กลับ กรุงเทพ กาญจนบุรี
อาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย * หมายเหตุ
- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ
- อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละท่านที่จำเป็น
- ยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
- อุปกรณ์และเหยื่อตกปลาสำหรับท่านที่ชอบกีฬาตกปลา
ขึ้นด้านบน