โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
บ้านอีต่อง อีต่อง เป็นภาษาพม่า แปลว่า ภูเขาเทวดา เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ อยู่ติดกับ
แนวชายแดนของประเทศพม่า เป็นหมู่บ้านที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในยุคที่การทำ
เหมืองแร่ยังเฟื่องฟู มีอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถกาง
เต็นท์ได้ที่บริเวณเนินช้างศึก ชมทัศนียภาพของบ้านอีต่อง และชายแดนที่ติดกับประเทศเมียน
มาร์ ได้ที่จุดชมวิวเนินเสาธง
เจดีย์พุทธคยา เจดีย์สีเหลืองอร่าม ลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำลองแบบเจดีย์
พุทธคยาในประเทศอินเดียด้านบน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มื้อ
ขวาขนาดเมล็ดข้าวสาร อยู่ห่างจากวัดวังก์วิเวการาม ประมาณ 1 กิโลเมตรและบริเวณใกล้
เคียงยังมีร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกหลายกหลายชนิดจากพม่าด้วย
เมืองบาดาล ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านอพยพ ชาว
กระเหรี่ยงและมอญไ้ด้ ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปี 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็น
ที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่และแม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี
2527 มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอ รวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงย้ายวัดมาอยู่
บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปี ในช่วงฤดูแล้งราวเดือน มีนาคม – พฤษ
ภาคม ซึ่งน้ำลดจะสามารถเห็นตัวโบสถ์ของวัดได้อย่างชัดเจน แต่ในช่วงน้ำขึ้น น้ำจะท่วมสูง
เกือบทั้งหมด เหลือเพียงยอดของโบสถ์ให้เห็นเท่านั้น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen
Thailand
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป้อมปี่ อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ห่างจากที่ทำ
การอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไป เป็นพื้นที่ อยู่ริมอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีวชิราลง
กรณ์์ ทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมความงามของพระอาทิตย์ตกในยามเย็นได้อีกด้วย มีบ้าน
พัก และจุดกางเต็นท์ สามารถทำกิจกรรมดูนก เล่นน้ำหรือพายเรือ ชมความสวยงามของอ่าง
เก็บน้ำ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ประกาศเป็นเขตอุทยาน ฯ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 มีเนื้อที่ 343735 ไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ เนื่องจากชั้นสูงสุดของน้ำตกเป็นธรรมชาติที่ทีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือน้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ
น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่อง
ไล่ ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร น้ำตกเอราวัณมีความยาวถึง 1,500 เมตร
แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอ่าง สามารถเล่นน้ำได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิวและป่า
ผลัดใบที่สวยงาม ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการชื่นชมธรรมและได้ความรู้จากป้ายสื่อ
ความหมาย
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น มี
สภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่งทั่วบริเวณมีความร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ต้นน้ำตกไหลมา
จากต้นน้ำเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้ง อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหล
ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นับเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
น้ำตกแบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างกันไป ตามความงามในแต่ละชั้น ดังนี้ชั้นที่ 1 ดงว่าน
ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดง
ผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า และเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติ สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
ไร่คุณมน เป็นสวนเกษตร สวนผักปลอดสารพิษ และแหล่งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
นานาชนิด อาทิ น้ำนมข้าวโพด ไอศครีมข้าวโพด ลูกชิ้นข้าวโพด กล้วย-ขนุนอบสุญญากาศ
กระยาสารทเคลือบน้ำผักที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวน และขั้นตอนการผลิตได้อย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ที่เปิดให้เขามาศึกษากระบวนการผลิต
น้ำส้มควันไม้ การเผาถ่านไม้จากเตาอิวาเตะ กิจกรรมบีบน้ำมันงา น้ำมันมะรุม น้ำมันรำข้าว
มีบ้านดินให้พักค้าง และชิมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยต้องติดต่อล่วงหน้าที่ คุณมนรัตน์ สารภาพ
โทร 081-944-7971

ขึ้นด้านบน