โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งมวล เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินการถ่าย
ทำบนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า

ชมความสวยงามอลังการของฉากต่างๆ จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง อาทิ
วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจักรหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน
พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์
ค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสร็จสิ้นการฝึก
จะเปิดเป็นค่ายฝึกสำหรับประชาชนทั่วไปเข้าชม พร้อมสนุกกับกิจกรรมทดสอบกำลังใจของ
ทหาร เช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกข้ามลำน้ำ ชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
และยังมีที่พักไว้บริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวกรมการรักษาดินแดน
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ เป็นสถานที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงคราม
๙ ทัพ ซึ่งเป็นสงครามครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันการรุกรานของพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่าในปี พ. ศ. ๒๓๒๘
ชัยชนะในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะในสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า
โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า ตั้งอยู่ในเขตตำบลลาดหญ้า  บริเวณนี้เคยเป็น
เมืองหน้าด่าน สกัดกั้นการเดินทัพของพม่าซึ่งยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณพ.ศ. ๒๐๙๑-๒๓๒๗ สภาพปัจจุบัน
ยังคงเหลือร่องรอยของแนวกำแพงดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๑๖๗ x ๓๕๕ เมตร มีป้อม
ค่ายอยู่ทั้ง ๔ มุม โบราณสถานโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงกันได้แก่ วัดป่าเลไลยก์
วัดขุนแผน วัดแม่หม้าย
ต้นจามจุรียักษ์ อยู่บนเส้นทางไปอำเภอด่านมะขามเตี้ย บ้านกสิกรรม หมู่ ๕ ตำบลเกาะ
สำโรง หากมาจากวัดถ้ำมังกร เลยจากวัดถ้ำมังกรไปประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
เข้าไปในกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ (กองผสมสัตว์) กรมการสัตว์ทหารบก ผ่านวัดถ้ำ
มุนีย์นาถ แล้วเลี้ยวขวา

ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ขนาด ๑๐ คนโอบ รัศมีทรงพุ่มเฉลี่ย ๒๕.๘๗ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงาประมาณ ๕๑.๗๕ เมตร ความสูงเรือนยอด ๒๐ เมตร มีพื้นที่ของพุ่ม
ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๔ วา มีทรงพุ่มแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตสวยงามร่มรื่น ซึ่งปัจจุบันหา
ชมต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ยาก
เกาะมหามงคล สถานที่ที่สวยงาม เงียบสงบ มีแม่น้ำล้อมรอบบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ โดยต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 1,000 ขั้น สำหรับผู้ที่สนใจไปปฏิบัติธรรม ฝึก
วิปัสสนาและกรรมฐาน
น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกเขาโจน” เพราะน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสู่แม่
น้ำแควน้อยแรงมากราวกับกระโจนลงมา น้ำตกไทรโยคใหญ่ อยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่ง
ชาติไทรโยค มีน้ำตลอดปีและในช่วงฤดูหนาว เหมาะแก่การเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่อุท
ยาน ฯ มากที่สุด ด้วยสภาพป่าที่ขียวขจี กลุ่มหมอกที่ไหลเรี่ยลำแควน้อย เป็นมนต์ขลังแก่นัก
ท่องเที่ยวยิ่งนัก ในบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำให้เที่ยวชมถึง 3 ถ้ำและมีจุดชมวิวบนสะพานแขวนแม่
น้ำแควน้อยไปยังฝั่งตรงข้ามน้ำตกไทรโยกใหญ่ได ้
อุทยานแห่งชาติไทรโยค เล่นน้ำตก ล่องแพ ชมถ้ำและค่ายทหารญี่ปุ่นสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาหินปูน มีเนื้อที่ 312,500 ไร่ บริเวณอุทยานแห่งชาติไทรโยคเคยเป็นค่ายพักแรมของ
ทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันปรากฏร่องรอยเตาหุงข้าวและซากเตาไฟอยู่
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยมนุษย์ยุคหินเก่า
น้ำตกผาสวรรค์ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวย
งามลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น และยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก เหตุที่ชื่อน้ำตกผาสวรรค์
เนื่องจากสายน้ำตกไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง โดยเฉพาะชั้นที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ 80
เมตร ราวกับตกลงมาจากสวรรค์ ช่วงเวลาที่สวยงามมีน้ำมากจะอยู่ในช่วงหลังฤดูฝน
พุหนองปลิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต.ห้วยเขย่ง เป็นป่าพุน้ำจืดที่มีพื้นที่ประ
มาณ 93 ไร่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก นักวิจัยได้ใช้พื้นที่นี้ในการวิจัย ได้พบพืช
สัตว์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง
บึ้งน้ำทิพย์ ตั้งอยู่บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขาลักษณะคล้าย
ปล่องภูเขาไฟ มีบึงน้ำอยู่ 2 บึง คือ บึงพ่อและบึงแม่ บึงพ่อ น้ำในบึงจะเหือดแห้งในฤดูร้อน
ส่วนบึงแม่ซึ่งอยู่ห่างจากบึงพ่อประมาณ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่
ประมาณ 15 ไร่ มีน้ำลึกและน้ำขังตลอดปี น้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชิงนิเวศ
ถ้ำ 28 ถ้ำมีความลึกประมาณ 100 เมตร เละมีหินงอกหินงอกหินย้อยที่แปลกตาหลายจุด
เป็นที่อยู่ของค้างคาวกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลก การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียว
กับพุหนองปลิงเดินทางต่อไปจากทางเข้าพุปูราชินีอีก ประมาณ 10 กิโลเมตร
พุปูราชินี ป่าพุน้ำจืดที่เป็นแหล่งที่อยู่แหล่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของ ปูราชินี ซึ่งนับเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ของตำบลห้วยเขย่ง ที่นี่มีทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางยาว 300 เมตร การตั้ง
ชื่อ ปูราชินี เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องใน
วโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปูราชินีเป็นปูน้ำจืดสีสันสวยงาม ขามีสีแดง โคนขากล้าม
หนีบกระดองมีสีขาว กระดองส่วนกลางมีสีน้ำเงินคล้ายธงชาติไทย ในช่วงเดือน มิ.ย.-พ.ย.
เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเดินทางเข้ามาชม เนื่องจากสีบนลำตัวจะเข้มจัดสวยงาม สิ่งที่ควร
ปฏิบัติในการดูปูราชินีคือ ห้ามส่งเสียงดัง
ต้นไม้ยักษ์ ตั้งอยู่บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่งเป็น ต้นไม้ขมิ้นดำวัดรอบวงได้ 13.90 เมตร นับ
เป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ของตำบลห้วยเขย่ง การเดินทางเข้าชม ต้องเดินเท้าโดยมีเจ้าหน้าที่อุท
ยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นผู้นำทาง
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก
มีเนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุด สำหรับจุดชมวิวทิว
ทัศน์มี 2 แห่ง คือ ดอยต่องปะแล ซึ่งต้องจอดรถแลละเดินขึ้นเขาไปประมาณ 300 เมตร เป็น
จุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่นอยู่ไม่ไกล ส่วนเนินกูดดอย สามารถนำรถขึ้นไป
จอดได้ เป็นจุดชมวิวทิวเขาซับซ้อนสุดสายตา มองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขา
ช้างเผือก ภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางพิ
ชิตยอดเขาช้างเผือก เส้นทางน้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกผาแป และน้ำตกเจ็ดมิตร น้ำตกเหล่านี้
อยู่ในเขตตำบลปิล๊อก ซึ่งเดิมเป็นเหมืองแร่ดีบุกวุลแฟรม ตั้งอยู่ในแถบพรมแดนไทย-พม่า อุดม
ด้วยป่า ปกคลุมด้วยหมอกเกือบตลอดทั้งปี การเดินทางไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่างๆ ควร
ติดต่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่อุทยานฯเป็นผู้นำทาง

ขึ้นด้านบน