โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Accommodation on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
River View S | Garden View F | Garden View P | Bungalow A | Bungalow B | Bungalow C | Bungalow D (4 paxs)
Bungalow peekmai | Raftroom (floating house 2 paxs) | Rafting discotex | Tel. 034-653369-70
River View S (ห้องพักติดริมน้ำ)
อาคารโรงแรม S เป็นอาคารที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่และติดกับสระว่ายน้ำ อาคารประกอบด้วย 3 ชั้น แต่ละชั้นมี 8 ห้อง ทั้งหมด 24 ห้อง
ห้องนอนชั้นที่ 1 เป็นห้องพักแบบ วี.ไอ.พี. และมีอ่างอาบน้ำ ห้องพักเหมาะสำหรับ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น (ห้องพักชั้น 1 มีอ่างอาบน้ำ)
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Garden View F (ห้องพักริมสวน)
อาคารโรงแรม F ตั้งอยู่ภายในสวน มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นละ 5 ห้อง ทั้งหมด 15 ห้อง ห้องนอนที่ชั้น 1 จะมีอ่างอาบน้ำ ห้องพักเหมาะสำหรับ
2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น (ห้องพักชั้น 1 มีอ่างอาบน้ำ)
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Garden View P (ห้องพักบนเนิน)
อาคารโรงแรม P ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของรีสอร์ท ตัวอาคารมี 2 ชั้น แต่ละชั้นประกอบไปด้วยห้องพัก 10 ห้อง ทั้งหมด 20 ห้อง ห้องพัก
เหมาะสำหรับ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Bungalow A (บังกะโล a)
บังกะโล A เป็นบังกะโลขนาดเล็ก น่ารัก กระทัดรัด เหมาะสำหรับ 2 ท่าน ตั้งอยู่ภายในสวนของรีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Bungalow B (บังกะโล b)
บังกะโล B เป็นบังกะโล 2 ชั้น แต่ละชั้นจะมี 1 ห้อง และแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วนและส่วนตัว ห้องพักเหมาะสำหรับ 2 ท่าน สิ่งอำนวย
ความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Bungalow C (บังกะโล c)
บังกะโล C เป็นบังกะโลแฝด มี 2 ห้องนอน แต่ละห้องแยกกันอย่างเป็นสัดส่วนและส่วนตัว ห้องพักเหมาะสำหรับ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความ
สะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Bungalow D (บังกะโล d)
บังกะโล D มีลักษณะเป็นบ้านโดมมี 1 ชั้นครึ่ง เป็นห้องรวมใหญ่ สามารถพักได้ 4 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Bungalow peekmai (บังกะโลปีกไม้)
บังกะโลปีกไม้ เป็นบังกะโลเดียวที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร คือเป็นบังกะโลยกพื้นสูง และมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นบังกะโลตั้งอยู่ในสวนของ
รีสอร์ท มีความน่ารัก เหมาะสำหรับ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Raft Rooms (Floating House 2 paxs) (แพพักริมแม่น้ำ)
เดือนฉายรีสอร์ท มีแพพักตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ มีทั้งหมด 6 หลัง หลังละ 5-6 ห้อง ทั้งหมด 31 ห้อง แพพักของรีสอร์ทจะมีความโดดเด่น
สวยงาม เหมือนห้องพักในโรงแรมบรรยากาศดี วิวสวย มีระเบียงทุกห้องสำหรับชมธรรมชาติของลำน้ำแควใหญ่ ห้องพักบนแพเหมาะสำหรับ
2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
- แอร์
- ที.วี.
- ตู้เย็น
- ห้องอาบน้ำและน้ำอุ่น
- โทรศัพท์สายตรง จองห้องพัก
Rafting Discotex ( ล่องแพเธค)
โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทกาญจนบุรี บริการล่องแพกาญจนบุรี บริการล่องแพกาญจนบุรีด้วยแพเธค แพล่องขนาดใหญ่รองรับได้ถึงหลังละ
100-120 ท่าน ล่องแพกับเดือนฉายรีสอร์ท สะดวกสบาย ปลอดภัย และครบถ้วนทุกบริการ ล่องแพเธคคาราโอเกะพร้อมอาหารมื้อเที่ยว
หรือมื้อเย็น สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่ง หรืองานสัมมนาบนแพล่อง หากมาเป็นคณะใหญ่สามารถนำแพ มาเชื่อมต่อกันได้
ล่องแพเธคกาญจนบุรี สนุกสนานที่พักสะดวกสบาย บริการดีอาหารอร่อยที่โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ทกาญจนบุรีติดต่อ 034-653369 ถึง 70,
081-7360044, Fax. 034-653346, Email. info@duenshine.com